Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Baza wiedzy

Podstawowe wiadomości o rynku kapitałowym

Czym jest rynek i istniejąca na nim równowaga, na czym polegają mechanizmy rynkowe oraz czym tak na prawdę jest ryzyko? Dowiedz się więcej o podstawowych pojęciach związanych z rynkiem kapitałowym.

Więcej

Uczestnicy rynku kapitałowego

Na rynku kapitałowym działa wiele instytucji, wsród najważniejszych są Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, a także Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Poznaj ich strukturę oraz funkcję, aby łatwiej zrozumieć na czym polegają ich wzajemne relacje, które w znacznej części decydują o odpowiednim funkcjonowaniu rynku kapitałowego.

Więcej

Być właścicielem spółki - Akcje

Na rynku finansowym obraca się instrumentami finansowymi, którym szczególnym przykładem są papiery wartościowe. Każdy z nich posiada specyficzny charakter. Sprawdź jakie posiadasz prawa związane z posiadaniem akcji, poznaj ich rodzaje oraz dowiedz się jakie są rodzaje ich cen.

Więcej

Mam dług, Ty masz pieniądze - Obligacje

Obligacja jest papierem wartościowym o charakterze dłużnym, który poświadcza o fakcie zaciągnięcia długu przez emitenta. Jest to jednocześnie zobowiązanie, iż emitent nie tylko w określonym terminie spłaci swój dług, ale również będzie wypłacał inwestorowi należne odsetki. Sprawdź jakie istanieją rodzaje obligacji oraz od czego zależy ich wartość

Więcej

Dzień powszedni na giełdzie

Giełda Papierów Wartościowcych jest jedną z najistotniejszych instytucji na rynku kapitałowym. Dowiedz sięjJak wygląda powszedni dzień na giełdzie, kiedy odbywają się sesje oraz jakie istnieją rodzaje zleceń.

Więcej

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna służy do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie przeszłych i prognozowanych danych o spółce, informacji o branży, w której działa oraz danych makroekonomicznych. Składa się z analizy makroekonomiczna kraju, analizy sektorowa (branżowa), analizy spółk, wyceny akcji. Dowiedz się skąd czerpać źródła informacji, na czym polegają poszczególne etapy oraz jak dokonywana jest wycena spółki na giełdzie.

Więcej

Analiza techniczna

Analiza techniczna opiera się na przewidywaniu przyszłych zachowań kursów np. akcji na podstawie wykresów notowań historycznych. Umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy najlepiej otworzyć i zamknąć pozycję. Najważniejszymi rodzajami analiz w ramach analizy technicznej są: analiza trendów, analiza formacji, analiza wskaźników oraz analiza trendów.

Więcej

Dywersyfikacja

Każdy kto inwestuje na giełdzie i kupuje różne instrumenty finansowe (np. akcje), czy też dokonuje zakupu różnych aktywów rzeczowych poza rynkiem, tworzy swój własny portfel inwestycyjny. Istotną kwestią w budowaniu portfela jest ograniczenie ryzyka i osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu. W tym celu stosuje się dywersyfikacje portfela, czyli dobiera się aktywa w taki sposób, aby różnice wynikające z ryzyka z inwestycji, były rekompensowane zyskami z tych inwestycji, które są bezpieczniejsze.

Więcej

Psychologia inwestowania

Stosunek do pieniędzy wzbudza w ludziach szczególne emocje. Decyzje inwestycyjne powinno się podejmować w oparciu o solidne podstawy i analizy. Często natomiast dzieje się tak, że wiele decyzji zostaje podjętych pod wpływem emocji. Warto przyjrzeć się psychologicznej stronie inwestowania na giełdzie.

Więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.