Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Dywersyfikacja

Każdy kto inwestuje na giełdzie i kupuje różne instrumenty finansowe (np. akcje), czy też dokonuje zakupu różnych aktywów rzeczowych poza rynkiem, tworzy swój własny portfel inwestycyjny. Istotną kwestią w budowaniu portfela jest ograniczenie ryzyka i osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu. W tym celu stosuje się dywersyfikacje portfela, czyli dobiera się aktywa w taki sposób, aby różnice wynikające z ryzyka z inwestycji, były rekompensowane zyskami z tych inwestycji, które są bezpieczniejsze (a ich stopa zwrotu jest niższa). Dywersyfikacja pozwala na metodyczne budowanie oszczędności.

Portfel inwestycyjny powinien być zróżnicowany pod względem wielu czynników, np. różnych instrumentów:
- część wysokiego ryzyka – mogą przynieść duże zyski, ale jednocześnie istnieje spora szansa na straty
- część bezpieczna – np. obligacje, ta część odpowiada za stabilizację wartości portfela i stałe dochody
- gotówka – oczekiwanie na pojawienie się atrakcyjnej inwestycji

Tworząc portfel niezależnie od rodzaju inwestycji, należy go odpowiednio różnicować. Posiadając portfel akcji, należy posiadać akcje kilku spółek (najlepiej 4-7), a także dokonywać wyboru z różnych branż.

Inwestując w spółki z konkretnej branży o podwyższonym ryzyku (ale wyższej stopie zwrotu), w razie niepowodzenia, jesteśmy zabezpieczani przez inwestycje w branże o większym bezpieczeństwie, a mniejszym, oczekiwanym zysku (ale za to pewnym).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.