Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Dzień powszedni na giełdzie

Sesja giełdowa
Obecnie na GPW mamy dwa systemy notowań: jednolite (dwa fixingi) i ciągłe. Ten drugi rodzaj cieszy się większym zainteresowaniem inwestorów, gdyż pozwala w czasie rzeczywistym obserwować ceny instrumentów. Tutaj jest notowana zdecydowanie większa ilość instrumentów finansowych.

Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do piątku w dni robocze (podczas świąt handel nie odbywa się). W przypadku akcji harmonogram sesji w systemie ciągłym, który obowiązuje od początku 2011 roku, wygląda następująco:

8:00 - 9:00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

9:00

Otwarcie (określanie kursu na otwarciu - fixing)

9:00 - 17:20

Faza notowań ciągłych

17:20 - 17:30

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

17:30

Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu - fixing)

17:30 - 17:35

Dogrywka

Fixing jest to moment ustalania cen na otwarciu i zamknięciu sesji na podstawie złożonych zleceń. Polega on na dość skomplikowanym mechanizmie, który maksymalizuje obrót zawartych transakcji. Jeśli nie ma takiego kursu, mechanizm minimalizuje nierównowagę po stronie kupna i sprzedaży bądź dodatkowo jeszcze wybiera kurs najbliższy kursowi odniesienia (najczęściej kursowi zamknięcia ostatniej sesji).

Rodzaje zleceń
Inwestor dokonujący transakcji musi najpierw złożyć zlecenie w swoim biurze maklerskim, który trafia do tzw. „arkusza zleceń”:

Strona kupująca

Strona sprzedająca

Liczba zleceń

Wolumen

Cena kupna

Cena sprzedaży

Wolumen

Liczba zleceń

1

600

PKC

11,30 zł

145

2

4

300

10,00 zł

11,45 zł

95

1

3

20

9,80 zł

12,00 zł

500

6

Na początku wydaje się to nieco skomplikowane, jednak graficzne przestawienie systemu pozwala ocenić inwestorowi, ile i jakie aktualnie znajduje się w systemie zlecenia. W pozycji najwyższej znajdują się oferty najciekawsze dla drugiej strony transakcji, czyli zlecenia sprzedaży i uporządkowane są od ceny najniższej do najwyższej (zlecenia kupna na odwrót). Gdy zlecenia są identyczne, decyduje moment ich złożenia. Na giełdzie rozróżniamy dwa typy zleceń: z limitem (najczęstsze) i bez limitu ceny. Zlecenia z limitem stosowane są wtedy, kiedy inwestor wie dokładnie po jakiej cenie chce sprzedać lub kupić instrument finansowy. Zlecenia bez limitu ceny, np. PKC („po każdej cenie”) stosuje się je wtedy, kiedy jest potrzeba natychmiastowej transakcji.

Dostępne są również dodatkowe warunki zleceń, które pozwalają na tworzenie i rozwijanie swoich metod inwestycyjnych np.: zlecenia z limitem aktywacji i zlecenia z wielkością ujawnioną.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.