Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Podsumowanie

1. W części Podsumowanie znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące naszych inwestycji. Te najbardziej podstawowe to osiągnięty zysk, strata, saldo czy komunikaty i wiadomości spółek, których akcje posiadamy. Po lewej stronie, znajdziemy bardziej szczegółowy widok z podziałem na Domy Maklerskie, za pośrednictwem których inwestowaliśmy.

2. W drugiej części Podsumowania możemy zobaczyć wykres ilustrujący posiadane instrumenty wg typu oraz performance naszego portfela i porównywać go do innych indeksów czy portfeli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.